Organisation

 

Medlemskab:

Der er to måder at være medlem på:

  • Medlemskab af landsorganisationen hvor kontingentet betales direkte til Esperantoforeningen for Danmark, og der udsendes 4 - 5 gange årligt medlemsbladet "Esperanto en Danio". 
  • Lokalforeningsmedlemskab, hvor kontingentet er lidt lavere og administreres gennem et af DEAs lokale klubber, der så også står for diverse arrangementer i området, som f.eks. foredrag, møder, undervisning og udvekslingskontakter med udlandet

 

© 2017 Esperantoforeningen for Danmark - Dana Esperanto-Asocio / DEA.