Nyheder

 

200,000 lærer esperanto på Duolingo.com

200 000 lærer esperanto på Duolingo.com
På net-sprogskolen Duolingo.com er der indtil nu registreret 200 000 elever på esperanto-kurset. Hver dag er der 150 esperanto-elever der afslutter kurset og mere end tusind nye elever der tilmelder sig  esperantokurset. I København har esperanto-gruppen allerede fået kontakt med flereDuolingo-elever, oplyser Jens Larsen fra gruppen.
Facebook: 330 000 Esperanto-talende
Esperanto udbreder sig mere og mere på internettet. De gratis sprogportaler på nettet med mindst 25 sprog tilbyder i dag næsten altid sprogkurser, ordbøger og andre læremidler også til esperanto. Google Translate oversætter også esperanto, på Facebook angiver 330 000 brugere esperanto som et af deres sprog, og den kinesiske regering offentliggør dagligt nyheder på http://esperanto.china.org.cn/ .
https://www.facebook.com/pages/Esperanto/112347282113529
Esperanto i mere end 120 lande verden over
Især for unge og unge voksne er esperanto ofte et interessant sprog: I mere end 120 lande verden over findes der esperanto-talende, der glæder sig til at få besøg fra andre lande. Internationale esperanto-møder afholdes hvert år i snesevis af lande.
Læres på en tredjedel af tiden
En stor fordel ved esperanto er så hurtigt det går at lære det. De fleste esperanto-elever angiver, at esperanto for dem højst tog en tredjedel af den tid, som de skulle bruge for at lære andre sprog. Esperanto har en regelmæssig opbygning og en enkel grammatik. Mange elever begynder at bruge esperanto allerede efter 20-40 timers studium, enten ved at  bruge det på nettet eller ved at besøge en lokal esperanto-gruppe, fortæller Jens Larsen  fra esperanto-gruppen i København.
Han gør opmærksom på at esperanto-kurset ved Duolingo endnu kun har engelsk som undervisningssprog i esperanto-kurset. På http://lernu.net kan esperanto læres på snesevis af sprog, herunder dansk.
 
 
© 2017 Esperantoforeningen for Danmark - Dana Esperanto-Asocio / DEA.