Ĝeneralkunveno 2016

 

Tagordo de la Jara Asembleo de DEA 2016
Dimanĉe la 17-an de Aprilo, je la horo 9.30 en Danhostelo Kragbjergaard, Odense

1. Elekto de kunvena gvidanto
2. Elekto de protokolanto
3. Jara raporto
4. Jara kalkulaĵo
5. Laborplano de DEA 2016-2017
6. Proponoj
7. Elekto de prezidanto
8. Elekto de estraranoj
9. Elekto de 2 anstataŭantoj
10. Elekto de 2 revizoroj kaj anstataŭanto
11. Jara Asembleo 2017
12. Eventualaĵoj


 

Jarraporto de DEA 2014

DEAs regnskab 2014

 

© 2017 Esperantoforeningen for Danmark - Dana Esperanto-Asocio / DEA.