Servoj

 

Libroservo:

La libroservo de DEA havas multajn librojn, kaj povas facile mendi librojn ĉe UEA. Kiu havas pli
ol 3500 librojn en sia stoko. Vidu http://uea.org/katalogo/index.htlm
Eblas ankaŭ prontepreni 275 esperantajn librojn ĉe la biblioteko de Roskilde Universitato, en
ilia librokatalogo. Serĉu ekz. la vorton esperanto.

La librolisto de DEA:

1. Literaturo
2. Lernolibroj
3. Libroj por infanoj

Kondiĉoj:

Ĉiuj prezoj estas en danaj kronoj, aldonu la efektivajn sendokostojn. Pago: plej
malfrue 30 tagojn post la mendo. Resendo eblas nur kun konsento de la librovendisto.

Revuservo:

Dana Esperanto-Asocio povas oferti abonon al jenaj eksterlandaj esperanto-revuoj:
Esperanto, La Espero, Fonto, Heroldo de Esperanto, Inter Ni, La Jaro, Juna Amiko, La
Kancerkliniko, Komencanto, Kontakto, Literatura Foiro, Litova Stelo, Monato, La Ondo de
Esperanto, Oomoto.

Mendoj ĉe

Librosefvo de DEA
Arne Casper-Mortensen
Bryggervangen 70, 4. tv.
DK-2100 København Ø
Tlf.: 39 20 63 48;  21 40 84 87 Girokonto 645 7274
Retadreso: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Esperanto en Danio

La revuo de la Dana-Esperanto- Asocio aperas 4 fojoj jare. La redaktoro estas Jens S.Larsen,
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., al kiu adreso oni sendu la artikolojn, fotojn ktp.

© 2017 Esperantoforeningen for Danmark - Dana Esperanto-Asocio / DEA.